Jakie czynniki wpływają na zasięg łączności radiowej?
Łączność radiowa w systemach alarmowych jest bardzo ważnym aspektem wpływającym bezpośrednio na skuteczne działanie urządzeń. W tym artykule omówione zostaną czynniki, które mają wpływ na jakość łączności radiowej, a także technologie, które umożliwiają urządzeniom Ajax przesyłanie bez zakłóceń zdarzeń i alarmów z fotograficzną weryfikacją na duże odległości.

Można wyróżnić 2 protokoły radiowe:

Jeweller - to protokół radiowy, który umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy hubem, a urządzeniami zabezpieczającymi Ajax,
Wings - to protokół radiowy odpowiedzialny za wysyłanie fotograficznej weryfikacji alarmów.


CSB_AJAX_art_1_1500x750

Od czego zależy maksymalny zasięg urządzenia?

Łączność radiowa odbywa się przy użyciu fal radiowych. W idealnych warunkach na drodze fal nie ma żadnych przeszkód ani zakłóceń, a fale przemieszczają się od nadajnika do odbiornika najkrótszą drogą. Na otwartej przestrzeni można uzyskać maksymalny zasięg łączności - jest to ogólnie przyjęty punkt odniesienia do porównywania możliwości technologii radiowych, a także urządzeń wykorzystujących łączność radiową.

Maksymalny zasięg komunikacji protokołu radiowego Jeweller to 2000 metrów, dla Wings — 1700 metrów.

Czynniki wpływające na zasięg łączności radiowej:

Przeszkody - Im więcej przeszkód na drodze sygnału, tym krótszy jest zasięg transmisji danych. Fale radiowe są też odbijane i zmieniają kierunek.
Interferencja - Na drodze fal radiowych mogą pojawić się inne fale o tej samej częstotliwości, jak również fale z tego samego nadajnika odbite od przeszkód. Ich wzajemne oddziaływanie nazywamy interferencją. Nie zawsze prowadzi to do wytłumienia sygnału, ale w większości przypadków ma negatywny wpływ.
Dyfrakcja - Fale radiowe są w stanie przechodzić przez małe otwory bez znaczącego tłumienia — właściwość tę nazywamy dyfrakcją.


Ajax

Wpływ materiału przeszkody na sygnał radiowy

Przeszkody, w zależności od materiału, z którego są wykonane, mogą odbijać fale radiowe, pochłaniać je, osłabiać lub nie mieć żadnego wpływu na sygnał radiowy. W ostatnim przypadku są to materiały radiotransparentne. Im wyższy współczynnik pochłaniania sygnału i im grubsza przeszkoda, tym silniejszy wpływ na transmisję radiową.

W jaki sposób jest obliczany zasięg łączności radiowej urządzeń Ajax?

Próby przeprowadzane są na stanowisku testowym o minimalnym szumie radiowym i w sprzyjających warunkach pogodowych: utrzymywana jest stała wymiana danych pomiędzy hubem a urządzeniem, przy czym odległość pomiędzy nimi stopniowo wzrasta. W momencie, gdy hub przestaje potwierdzać odbiór zdarzeń, zasięg łączności zostaje ustalony. Po potwierdzeniu tej wartości kilkoma testami, urządzenie otrzymuje charakterystykę „zasięg łączności”.

Ajax
Jak widać jest wiele czynników, od których zależy jakość i zasięg łączności radiowej. Ajax, tworząc urządzenia, postarał się, aby zapewnić niezawodność łączności radiowej stosując:

• Anteny wielokierunkowe,
• Płyty o niskim poziomie szumu,
• Wysoką częstotliwość odpytywania urządzeń,
• Skokowa zmianą częstotliwości radiowej.
• Automatyczną regulację mocy nadajnika radiowego.


Podziel się tym postem