Wygraj słuchawki Yealink!


Weź udział w konkursie i wygraj słuchawki!


Miesiąc Jabry i Yealinka trwa w najlepsze! Przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs, w którym możecie wygrać słuchawki biznesowe od Yealinka.

Co należy zrobić?

W komentarzu pod konkursowym postem na portalu Facebook, Instagram lub LinkedIn napiszcie odpowiedź na pytanie: „Jaką wpadkę zaliczyliście podczas pracy zdalnej, przed którą mogłyby Was uchronić słuchawki Yealink?” Najkreatywniejsza, najzabawniejsza, najciekawsza odpowiedź wygrywa!

Powodzenia!

Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.


Regulamin konkursu „Wygraj słuchawki”

Centrum Systemów Bezpieczeństwa


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Centrum Systemów Bezpieczeństwa z siedzibą na ulicy Jana Matejki 25, 36-100 Kolbuszowa, posiadająca NIP: 8141690324.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, LinkedIn i Instagram. Serwisy facebook.com, linkedin.com, instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.


Warunki uczestnictwa


4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, LinkedIn i Instagram.

6. Konkurs trwa od 19.04.2022r. do 21.04.2022r. do końca dnia.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 22.04.2022 za pośrednictwem portalu Facebook, LinkedIn i Instagram.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalach społecznościowych: Facebook , LinkedIn oraz Instagram

Zadanie konkursowe


9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu pod postem konkursowym na pytanie: „Jaką wpadkę zaliczyliście podczas pracy zdalnej, przed którą mogłyby Was uchronić słuchawki Yealink?”

10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

11. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.

12. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez trzyosobowe jury.

13. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook/Instagram lub w komentarzu na portalu LinkedIn.

14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda


16. Nagrodą w konkursie są słuchawki Yealink.

17. Nagrodę można odebrać osobiście w biurze CSB (Rzeszów) lub zostanie wysłana kurierem.

18. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 22.06.2022r, po tym czasie Nagroda traci ważność.

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Instagram, LinkedIn, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje


23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@csb.net.pl

24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Reklamacja – Konkurs – Yealink).

25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny


26. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

27. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

28. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook, Instagram lub LinkedIn.

29. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

30. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w postach na Facebooku, Instagramie i LinkedInie.

31. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne


32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.04.2022 r. i obowiązuje do 22.06.2022 r.

33. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy Rzeczypospolitej Polskiej.

34. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o potencjalnych zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u:

Facebook
LinkedIn
InstagramPodziel się tym postem