Wygraj zestaw Ropam!

Weź udział w konkursie i wygraj zestaw Ropam!

Wspólnie z Ropam Elektronik przygotowaliśmy dla Was konkurs. Nagrody są naprawdę atrakcyjne!

• I miejsce: Zestaw NeoGSM-IP-64-SET + panel dotykowy TPR-4B
• II miejsce: Zestaw NeoGSM-IP-SET + panel dotykowy TPR-4BS
• III miejsce: Zestaw BASICGSM-MAG 2

Co należy zrobić?
W komentarzu pod konkursowym postem na portalu Facebook, Instagram lub LinkedIn dodajcie fotorelacje z Waszego montażu, w którym zastosowaliście moduły Ropam i omówcie wykorzystane funkcje. Najbardziej kreatywne, ciekawe i innowacyjne odpowiedzi wygrywają! Powodzenia!

Regulamin konkursu poniżej.Regulamin konkursu „Ropam – Żyj wygodnie i bezpiecznie”

Centrum Systemów BezpieczeństwaPostanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są: firma Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą na ulicy Okulickiego 18, 35-222 Rzeszów, posiadająca NIP: 8141690324 oraz firma Ropam Elektronik Sp. Z o.o. z siedzibą w Polance 301, 23-400 Myślenice, posiadająca NIP: 6812087448.
2. Fundatorem nagrody są Organizatorzy.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, LinkedIn i Instagram. Serwisy facebook.com, linkedin.com, instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie firmy instalatorskie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta (firmowego lub prywatnego) w serwisie Facebook, LinkedIn lub Instagram lub poprzez przesłanie danych w wiadomości prywatnej.
6. Konkurs trwa od 1.09.2022r.-25.09.2022r. do końca dnia.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 30.09.2022r. za pośrednictwem portalu Facebook, LinkedIn i Instagram.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/CentrumSystemowBezpieczenstwa oraz na portalu społecznościowym LinkedIn https://www.linkedin.com/company/centrum-system%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/ i portalu Instagram https://www.instagram.com/centrum_systemow_bezpieczenstw/

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na prezentacji zastosowanych modułów Ropam oraz omówieniu wykorzystywanych funkcji. W tym celu należy dodać fotorelację z montażu oraz krótki opis pod postem konkursowym na portalu Facebook lub LinkedIn lub Instagram.
10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
11. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
12. Najciekawsze, najbardziej złożone systemy wygrają. Zwycięzców wybierze Ropam Elektronik.
13. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook/Instagram lub w komentarzu na portalu LinkedIn.
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

16. Nagrodami w konkursie są:
• I miejsce: Zestaw NeoGSM-IP-64-SET + panel dotyowy TPR-4B
• II miejsce: Zestaw NeoGSM-IP-SET + panel dotykowy TPR-4BS
• III miejsce: Zestaw BASICGSM-MAG 2
17. Nagroda zostanie wysłana kurierem.
18. Organizatorzy mają prawo podać dane Zwycięzcy na swoich kanałach w mediach społecznościowych.
19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie go o przyznaniu Nagrody.
21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Instagram, LinkedIn, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@csb.net.pl
23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Ropam – Żyj wygodnie i bezpiecznie).
24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Przetwarzanie danych osobowych

25. Organizator przetwarza dane osobowe jego uczestników, według zasad określonych w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
26. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook, Instagram lub LinkedIn.
27. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
28. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w postach na Facebooku, Instagramie i LinkedInie.
29. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne

30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 r. i obowiązuje do 30.09.2022 r.
31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy Rzeczypospolitej Polskiej.
32. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o potencjalnych zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u:
Facebook
LinkedIn
Instagram


Podziel się tym postem