⠀⠀W dzisiejszym dynamicznym i technologicznie zaawansowanym świecie, branża prawnicza musi stawić czoła liczniejszym i bardziej zaawansowanym zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa danych i poufności informacji. Takie firmy przechowują ogromne ilości wrażliwych danych klientów, od poufnych dokumentów prawnych po finansowe i osobowe. W związku z tym, coraz większą rolę odgrywają zaawansowane funkcje UTM, które stanowią integralną część kompleksowego systemu zabezpieczeń.


Co to jest UTM?

⠀⠀Unified Threat Management (UTM) odnosi się do sytuacji, gdy wiele funkcji lub usług bezpieczeństwa jest połączonych w jednym urządzeniu w sieci. Posługując się UTM, użytkownicy korzystający z Internetu są chronieni za pomocą jego kilku różnych funkcji, w tym:

- antywirusa,
- filtrowania treści,
- filtrowania poczty e-mail i stron internetowych,
- antyspamu i innych.

⠀⠀Dzięki połączeniu usług bezpieczeństwa IT w jednym urządzeniu UTM ułatwia ochronę sieci. W rezultacie firma może monitorować wszystkie zagrożenia i działania związane z bezpieczeństwem za pomocą jednego interfejsu. W ten sposób uzyskuje się pełny, uproszczony wgląd we wszystkie elementy architektury zabezpieczeń lub sieci bezprzewodowej.


Co powinno posiadać idealne rozwiązanie UTM?

Antywirus

⠀⠀UTM, gdy jest wyposażony w oprogramowanie antywirusowe, może monitorować sieć, a następnie wykrywać i powstrzymywać wirusy przed uszkodzeniem systemu lub urządzeń podłączonych do niego. Odbywa się to poprzez wykorzystanie informacji w bazach sygnatur, które są magazynami zawierającymi profile wirusów, w celu sprawdzenia, czy są one aktywne w systemie lub próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp.

Fortinet-Antivirus

Zdj. 1. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Antyvirus 1

Fortinet-Antivirus

Zdj. 2. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Antyvirus 2


Zagrożenia, które oprogramowanie antywirusowe w ramach UTM może zatrzymać to:
⠀• zainfekowane pliki,
⠀• trojany, robaki,
⠀• oprogramowanie szpiegujące i inne złośliwe oprogramowanie.

Fortinet-Antivirus

Zdj. 3. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Antyvirus 3Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

⠀⠀Ujednolicone zarządzanie zagrożeniami chroni sieć przed złośliwym oprogramowaniem, wykrywając je i reagując na nie. UTM może zostać z góry ustawiony do identyfikacji i eliminacji powszechnie spotykanych złośliwych aplikacji, filtrując je z przepływających danych i zapobiegając ich infiltracji do systemu.

Fortinet-ApplicationControl

Zdj. 4. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Application Control 1Fortinet-ApplicationControl

Zdj. 5. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Application Control 2UTM można również skonfigurować do wykrywania nowych zagrożeń, złośliwych oprogramowań przy użyciu analizy heurystycznej, która obejmuje reguły analizujące zachowanie i charakterystykę plików.

Na przykład, jeśli program został zaprojektowany w celu uniemożliwienia prawidłowego działania kamery komputera, podejście heurystyczne może oznaczyć ten program jako złośliwe oprogramowanie.

Fortinet-ApplicationControl

Zdj. 6. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Application Control 3UTM wykorzystuje także sandboxing jako środek zapobiegający złośliwemu oprogramowaniu. Dzięki sandboxingowi komórka stworzona wewnątrz komputera jest ograniczona do piaskownicy, która przechwytuje podejrzany plik. Mimo że złośliwe oprogramowanie może działać, piaskownica uniemożliwia mu interakcję z innymi programami na komputerze.

Zapora sieciowa

⠀⠀Zapora sieciowa ma możliwość skanowania ruchu przychodzącego i wychodzącego w poszukiwaniu:
wirusów,
złośliwego oprogramowania,
ataków phishingowych,
spamu,
prób włamania do sieci i innych zagrożeń cyberbezpieczeństwa.

Fortinet-WebFilter

Zdj. 7. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Web Filter 1Fortinet-WebFilter

Zdj. 8. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Web Filter 2Zapory UTM sprawdzają zarówno dane przychodzące, jak i wychodzące z sieci, mogą również zapobiegać wykorzystywaniu urządzeń w sieci do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania do innych sieci, które się z nią łączą.

Fortinet-WebFilter

Zdj. 9. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Web Filter 3Fortinet-WebFilter

Zdj. 10. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Web Filter 4Zapobieganie włamaniom

⠀⠀System UTM zagwarantuje branży prawniczej funkcję zapobiegania włamaniom, która wykrywa, a następnie zapobiega atakom. Opcja ta jest często określana jako Intrusion Detection System (IDS) lub Intrusion Prevention System (IPS). Aby zidentyfikować zagrożenia, IPS analizuje pakiety danych, szukając wzorców znanych z zagrożeń. Gdy jeden z tych wzorców zostanie rozpoznany, IPS zatrzymuje atak.

Fortinet-IntrusionPrevention

Zdj. 11. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Intrusion Prevention 1Fortinet-IntrusionPrevention

Zdj. 12. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Intrusion Prevention 2W niektórych przypadkach IDS po prostu wykryje niebezpieczny pakiet danych, a zespół IT może następnie wybrać, w jaki sposób chce zająć się tym zagrożeniem. Kroki podjęte w celu powstrzymania ataku mogą być zautomatyzowane lub wykonane ręcznie. UTM będzie również rejestrować złośliwe zdarzenia. Dzienniki te mogą być następnie analizowane i wykorzystywane do zapobiegania innym atakom w przyszłości.

Fortinet-IntrusionPrevention

Zdj. 13. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Intrusion Prevention 3Fortinet-IntrusionPrevention

Zdj. 14. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Intrusion Prevention 4Wirtualna sieć prywatna (VPN)

Funkcje wirtualnej sieci prywatnej dostarczane przez urządzenie UTM działają podobnie do standardowej infrastruktury VPN. Tworzą one prywatną sieć, która tuneluje przez sieć publiczną, umożliwiając użytkownikom przesyłanie i odbieranie danych przez sieć publiczną, bez możliwości wglądu w te dane przez inne osoby.

Fortinet-VPN

Zdj. 15. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja VPN 1Fortinet-VPN

Zdj. 16. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja VPN 2Całość transmisji jest poddawana szyfrowaniu, a zatem nawet w sytuacji przechwycenia danych przez niepowołane osoby, pozostają one dla nich niezrozumiałe i bezwartościowe.

Fortinet-VPN

Zdj. 17. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja VPN 3Fortinet-VPN

Zdj. 18. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja VPN 4Filtrowanie sieci

⠀⠀Funkcja filtracji sieciowej w UTM posiada zdolność ograniczenia możliwości przeglądania przez firmę prawniczą określonych stron internetowych czy konkretnych adresów URL (Uniform Resource Locators). Realizowane jest to poprzez blokadę ładowania stron, które znajdują się na liście filtrowanych witryn w przeglądarce użytkownika. Filtry sieciowe mogą być precyzyjnie konfigurowane tak, aby spełniały specyficzne cele organizacji, skupiając się na wybranych witrynach.

Fortinet-WebFilter

Zdj. 19. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Web Filter 1Fortinet-WebFilter

Zdj. 20. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Web Filter 2Przykładowo, aby przeciwdziałać potencjalnemu rozproszeniu uwagi pracowników przez pewne strony mediów społecznościowych, istnieje możliwość zablokowania dostępu do tych stron na ich urządzeniach podczas korzystania z sieci firmowej.

Fortinet-WebFilter

Zdj. 21. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Web Filter 3Fortinet-WebFilter

Zdj. 22. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja Web Filter 4Zapobieganie utracie danych

⠀⠀Zastosowanie urządzenia UTM do przeciwdziałania utracie informacji umożliwia identyfikację naruszeń bezpieczeństwa danych oraz prób ich nieautoryzowanego wydobycia, po czym podejmuje działania zapobiegawcze.

Fortinet-FileFilter

Zdj. 23. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja File Filter 1Fortinet-FileFilter

Zdj. 24. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja File Filter 2W trakcie realizacji tego procesu, mechanizm ochrony przed utratą informacji stale monitoruje dane o kluczowym znaczeniu. W momencie wykrycia próby nielegalnego dostępu do nich przez potencjalnego intruza, bez zwłoki neutralizuje taką aktywność, gwarantując efektywne zabezpieczenie danych.

Fortinet-FileFilter

Zdj. 25. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja File Filter 3Fortinet-FileFilter

Zdj. 26. Zrzut ekranu z interfejsu Fortinet – sekcja File Filter 4
Jakie korzyści dla kancelarii prawnych płyną z wdrożenia UTM?


Elastyczność i zdolność adaptacji

⠀⠀Dzięki implementacji UTM, sieć może skorzystać z rozbudowanego zestawu elastycznych rozwiązań, pozwalających na zarządzanie zróżnicowanym spektrum konfiguracji dostępnych w nowoczesnej infrastrukturze biznesowej. Organizacja ma możliwość wyselekcjonowania spośród mnogości narzędzi zarządzania bezpieczeństwem, ograniczając się tylko do tych, które są najbardziej adekwatne dla swojej sieci. Istnieje również opcja wybrania jednolitego modelu licencjonowania, obejmującego wszystkie niezbędne technologie, co pozwala na zaoszczędzenie czasu, który inaczej byłby poświęcony na zakup poszczególnych rozwiązań.

UTM, ze względu na swoją elastyczność, daje branży prawniczej swobodę w implementacji wielu technologii bezpieczeństwa według własnego uznania. Dodatkowo, system UTM jest na bieżąco aktualizowany, co gwarantuje gotowość do przeciwdziałania najnowszym zagrożeniom

Scentralizowana integracja i zarządzanie

⠀⠀W tradycyjnej konfiguracji sieciowej bez UTM, zapewnienie właściwego zabezpieczenia sieci w organizacji wymaga wykorzystania szeregu dedykowanych rozwiązań, takich jak zapora sieciowa, system kontroli aplikacji czy VPN. Proces taki pochłania zasoby i czas, dlatego UTM oferuje możliwość konsolidacji i zarządzania procesem poprzez jedną konsolę, co znacząco ułatwia nadzór nad systemem oraz umożliwia szybszą reakcję na potrzeby aktualizacji lub kontroli poszczególnych komponentów UTM.

Charakter scentralizowany, który cechuje UTM, pozwala na jednoczesne monitorowanie wielu potencjalnych zagrożeń, które mogą dotyczyć różnych komponentów sieci. W przypadku sieci o bardziej rozbudowanej, niezcentralizowanej strukturze, odpowiednie zdiagnozowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, szczególnie w sytuacji ataku o złożonej strukturze, może okazać się znacznie bardziej skomplikowane.

Opłacalność

⠀⠀UTM redukuje liczbę urządzeń niezbędnych do zabezpieczenia sieci w organizacji, co może generować istotne oszczędności finansowe. Co więcej, dzięki zredukowanej liczbie urządzeń do nadzoru, liczba specjalistów niezbędnych do tego zadania może zostać zdecydowanie zminimalizowana.

Zwiększona świadomość zagrożeń bezpieczeństwa sieci

⠀⠀Połączenie centralizacji, jaką oferuje UTM, oraz szybkiej reakcji, prowadzi do podwyższenia świadomości na temat zagrożeń sieciowych, co umożliwia implementację zaawansowanej ochrony przeciwko zagrożeniom (ATP). Z kolei zespół IT działający w sektorze prawniczym zyskuje lepsze narzędzia do zarządzania zaawansowanymi, utrzymującymi się zagrożeniami (APT) oraz innymi współczesnymi niebezpieczeństwami.

Poprawiona efektywność w radzeniu sobie z tego rodzaju zagrożeniami wynika ze zdolności UTM do skoordynowanego reagowania na różnorodne zagrożenia, co pozwala na odpowiednią obronę sieci przed próbami przeniknięcia nieproszonych intruzów.

Szybsze rozwiązanie bezpieczeństwa dla firm

⠀⠀Dzięki UTM można usprawnić sposób przetwarzania danych i jednocześnie zużywać mniej zasobów. UTM nie obciąża systemu tak znacząco jak liczne niezależne komponenty. Wyższa wydajność, którą gwarantuje UTM, umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów, co przekłada się na poprawę zarządzania innymi kluczowymi procesami sieciowymi.


Bezpieczeństwo danych w kancelarii prawnej - W co warto zainwestować, NGFW czy UTM?Fortinet

⠀⠀Mimo, że na pierwszy rzut oka różnice między zaporami nowej generacji (NGFW) a UTM mogą wydawać się nieznaczne, w praktyce mogą mieć duże implikacje. Z jednej strony, przy wykorzystaniu UTM, możesz skorzystać z usług, które niekoniecznie są Ci potrzebne. Wdrażanie UTM w istniejącej sieci może wymagać dodatkowych działań, co skutkuje złożonym procesem decyzyjnym i konfiguracyjnym.

⠀⠀Z drugiej strony, w przypadku NGFW, takich jak FortiGate, oferują elastyczność w wyborze funkcji. Można je skonfigurować tak, aby służyły jako pełne rozwiązanie UTM lub używane jako standardowa zapora sieciowa. Dla przykładu, posiadając FortiGate, możemy zdecydować się na wykorzystanie go w pełni jako system UTM.

⠀⠀Warto również podkreślić, że NGFW często są bardziej efektywne dla większych firm, podczas gdy typowy UTM może nie sprostać wymaganiom tak rozbudowanej organizacji. W konsekwencji, wybór pomiędzy UTM a NGFW zależy od specyficznych potrzeb i skali Twojej organizacji, a dobrze przemyślana decyzja może przynieść znaczne korzyści dla bezpieczeństwa Twojej sieci.

Podziel się tym postem

Produkty powiązane