§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Centrum Systemów Bezpieczeństwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, Aleja Generała Leopolda Okulickiego 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000781225 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8141690324, REGON: 3830631562. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a przechowywanie ich ma miejsce wyłącznie na zabezpieczonych serwerach.
 2. Pojęcie „RODO” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pojęcie „Administrator” zastąpiliśmy wyrażeniem  – „My” zaś pojęcie „Użytkownik” zostało zamienione na określenie „Ty”.
 3. W trosce o bezpieczeństwo danych używany jest przez nas bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) a także inne systemy i środki zaradcze, które mają na celu bezpieczeństwo danych.
 4. Wszelkie dane osobowe, które są przekazywane za pomocą formularzy traktowane są przez nas jako dane poufne, nie są one w żaden sposób widoczne dla osób nieuprawnionych i postronnych.

§2 Administrator Danych

 1. Administratorem danych jest Centrum Systemów Bezpieczeństwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli posiadasz Konto użytkownika na naszej platformie, to przetwarzane są jedynie Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko (jeżeli wymagane), miejsce pracy (jeżeli wymagane), adres IP, adresy wysyłkowe. Nasza spółka jest także administratorem danych osób, które zapisane są do newsletteru oraz do programów lojalnościowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych postępuje zbieżnie z:  wdrożoną polityką prywatności  oraz z przepisami nawiązującymi do ochrony danych, zadaniem tego jest kreowanie oraz nawiązywanie do treści Umowy i jej zmiany lub rozwiązania oraz wykonania Usług świadczonych drogą elektroniczną w tym także newsletter.  Przetwarzanie nie narusza Twoich praw oraz wolności.
 3. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych (w przypadku gdy jesteśmy ich administratorem), celem ograniczenia, usunięcia lub sprostowania przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo sprzeciwu.
 4. W tym celu zasadne jest skontaktowanie się nami drogą elektroniczną poprzez e-mail: rodo@csb.net.pl
 5. Twoje dane pozyskaliśmy od Ciebie podczas procesu zakładania konta oraz w późniejszym czasie poprzez dokonywane przez Ciebie transakcje.
 6. Powód przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to konieczne do zrealizowania zawartej umowy.

 • obsługi procesu reklamacji;
 • obsługi skierowanych do nas zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy);
 • stworzenia możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszej platformy (w tym dokonywania transakcji oraz płatności);
 • nawiązania z Tobą kontaktu celem jakościowego świadczenia usług. Ponadto litera prawa wymaga od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych;
 • stwarzania i zarządzania Twoim kontem / kontami i  zapewnienia jego odpowiedniej obsługi;

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe z powodów wykazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego prawnie interesu:

 • nawiązywanie z Tobą kontaktu, z powodów współzależnych z dozwolonymi działaniami marketingowymi przy pomocy dostępnych kanałów komunikacji. Powyższy kontakt odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą (telefonicznie lub poprzez e-mail);
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych  oraz arbitrażowych;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • obserwowanie Twojej aktywności;
 • organizacja rozmaitych akcji promocyjnych i konkursów, w których możesz wziąć udział oraz programów lojalnościowych;
 • zapewnienie rozliczalności i gromadzenie danych w celu ich archiwizacji
 • dokonywanie analiz statystycznych;

Jeśli wyrazisz zgodę przetwarzamy Twoje dane osobowe celem:

 • organizacja rozmaitych akcji promocyjnych i konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • przechowywania danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz zapisywania danych w plikach cookies;Posiadamy możliwość przetwarzania
 1. Twoich danych po cofnięciu zgody  lub rozwiązaniu Umowy wyłącznie w zakresie dochodzenia potencjalnych roszczeń przed sądem.
 2. W oparciu o przepisy możliwość usunięcia danych osobowych następuję w przypadku wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcia zgody.
 3. Posiadamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom, które są upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom prócz upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby będące przez nas upoważnione lub przez osoby/firmy ściśle z nami współpracujące na podstawie udzielonych upoważnień.
 6. Wskutek wdrożonej kontroli dostępu, pseudonimizacji i szyfrowania danych skutecznie minimalizujemy wyniki potencjalnych naruszeń danych.