Szkolenie techniczne – Budowa innowacyjnego systemu alarmowego Qolsys

Qolsys, pierwszy, zintegrowany System Bezpieczeństwa i Smart Home w jednym. Przeznaczony dla partnerów i specjalistów w branży zabezpieczeń i IT. Inteligentny system, który wnosi do branży zabezpieczeń, najnowsze światowe trendy w jednym urządzeniu. W trakcie spotkania będzie doskonała okazja do poznania i zobaczenia na żywym organizmie najnowszych rozwiązań w systemach zabezpieczeń. 

Data: 16.03.2023

Godzina: 9:30 - 15:30

Liczba miejsc: 20 

Miejsce: Hotel Falcon - Rzeszów, ul. Jastrzębia 29

Parking: Tak, darmowy

Szkolenie płatne: Tak, 199zł netto

Wymagany sprzęt: Laptop i telefon dla chętnych

Szkolenie ma na celu poznanie oraz konfigurację systemu alarmowego Qolsys wraz z Alarm.com i Visonic  

     Agenda:                                                                             

9:30  –  10:30  Prezentacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Qolsys 

10:30 – 12:00 Wprowadzające zajęcia praktyczne

Interfejs panelu IQPanel4 i praktyczne zastosowanie                                                                                                                  

Uruchomienie centrali i wybór pakietu usługi       

Nowoczesna aplikacja mobilna + konto web. użytkownika                                                                    

Przypisywanie peryferyjnych czujników PowerG i urządzeń automatyki Z-Wave i Zegbee 

Analityka obrazu AI i kamery Alarm.com

Tworzenie scen automatyki w systemie IQPanel4

Zaawansowane funkcjonalności integracji sieci Wi-Fi 6 z panel IQPanel4

12:00 – 12:30 Przerwa obiadowa

12:30 – 15:30 Praktyczne zajęcia i zastosowanie centrali Qolsys

Monitoring systemów IQPanel4          

• Tworzenie instalacji systemów mieszanych przewodowych i bezprzewodowych                                                                                                   

Monitorowanie i ochrona osób starszych                                                                                    

Testy zasięgu czujników bezprzewodowych PowerG                                                                                                                                

Geofance i zastosowanie lokalizacji w codziennym użytkowaniu systemu 

Podsumowanie szkolenia  i zakończenie.

Formularz Qolsys 16.03.2023

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych.

I. Przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia organizowanego przez Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

W przypadku nieobecności na szkoleniu firma/osoba zostanie obciążona kosztami organizacji szkolenia w kwocie 200 PLN netto/os.