Interferencje Wi-Fi - Ruijie Reyee

Interferencje Wi-Fi - Ruijie Reyee
Art_Ruijie_Interferencje_Wi-Fi_1920x400.jpg

Interferencje WiFi

⠀⠀Interferencje WiFi to problem, który może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z sieci bezprzewodowej. Mogą być spowodowane przez inne sieci WiFi, a także przez inne urządzenia elektroniczne, które emitują sygnały w tym samym zakresie częstotliwości.

Interferencje 802.11 – pochodzą od innych sieci WiFi działających w tym samym paśmie. Mogą być spowodowane przez:
⠀⠀ o Nieprawidłowe ustawienie kanałów na Twoich oraz obcych Access Pointach
⠀⠀ o Zbyt szerokie kanały na Twoich oraz obcych Access Pointach
⠀⠀ o Sieci działające z dużym natężeniem ruchu

Interferencje poza 802.11 – pochodzą od innych urządzeń elektronicznych, które emitują sygnały w zakresie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz. Mogą być spowodowane przez:
⠀⠀ o Systemy alarmowe, systemy CCTV
⠀⠀ o Urządzenia kuchenne, takie jak mikrofalówki
⠀⠀ o Urządzenia Bluetooth i ZigBee
⠀⠀ o Systemy automatyki budynkowej
⠀⠀ o Maszyny produkcyjne

Jak rozpoznać interferencje WiFi?

⠀⠀ • Skanowanie sieci bezprzewodowych – za pomocą specjalnego oprogramowania możemy sprawdzić, które sieci bezprzewodowe działają w naszym otoczeniu. Jeśli wystąpią interferencje w naszym otoczeniu, zobaczymy, że sygnał z tych sieci jest mocny lub bardzo mocny.
⠀⠀ • Analiza widma – za pomocą analizatora widma możemy sprawdzić, jakie sygnały są obecne w zakresie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz. Jeśli wystąpią interferencje, zobaczymy wyraźne zakłócenia.
⠀⠀ • Wbudowane w kontrolery (w tym rozwiązania Cloud’owe) analizatory sieci bezprzewodowych i testowanie wydajności sieci – jeśli podejrzewamy, że występują interferencje, możemy przeprowadzić testy wydajności sieci. Jeśli wydajność jest niska, może to być spowodowane właśnie interferencjami.

Jak wyeliminować interferencje WiFi?

⠀⠀ • Zoptymalizuj ustawienia sieci – upewnij się, że Twoja sieć działa na odpowiednich kanałach i z odpowiednią mocą sygnału.
⠀⠀ • Zminimalizuj liczbę urządzeń emitujących zakłócenia – jeśli to możliwe, usuń z otoczenia sieci bezprzewodowej urządzenia, które mogą powodować interferencje.
⠀⠀ • Zmień częstotliwość pracy sieci – jeśli to możliwe, przełącz swoją sieć na pasmo 5 GHz, które jest mniej narażone na interferencje.

⠀⠀Interferencje WiFi to poważny problem, który może mieć znaczący wpływ na wydajność sieci. Aby uniknąć tego problemu, ważne jest prawidłowe zaprojektowanie i skonfigurowanie sieci bezprzewodowej. Jeśli podejrzewasz, że w Twojej sieci występują interferencje, wykonaj odpowiednie testy i podejmij działania, by je wyeliminować. Dodatkowo możesz użyć funkcji optymalizacji WiFi, która znajduje się we wcześniej wymienionych rozwiązanych Cloud’owych. Funkcjonalność ta raz na jakiś ustalony czas (np. raz dziennie) skanuje sieć na wszystkich Access Pointach i konfiguruje je w zależności od wykrytych interferencji.

Ruijie-1

Zdj. 1 - Konfiguracja automatycznej optymalizacji WiFi w rozwiązaniu Ruijie CLOUD

⠀⠀Konfigurując odpowiednie kanały, ich szerokości oraz moce na Access Pointach pozbywamy się interferencji międzykanałowych, zmniejszamy użycie kanałów oraz poprawiamy odczucia użytkowników z działania sieci Wi-Fi, a efekt prac automatycznej optymalizacji możemy zobaczyć w panelu.

Ruijie-2

Zdj. 2 - Obniżenie wartości interferencji po optymalizacji na rozwiązaniu Ruijie CLOUD